Vi arbetar i enlighet med Folkhälsomyndighetens linjer och råd. Ann är utbildad via Socialstyrelsen ang Covid och dess smittspridning och hygienrutiner. I allmänhet är vi noggranna med hygienen på salongen eftersom vi är registrerade och godkända  av kommunen för stickande/ skärande behandlingar. Personalen arbetar med munskydd och tvättar/spritar händerna/handskar vid kundkontakt.  Vi som arbetar har full dos av Covid vaccination Känn dig trygg hos oss och varmt välkommen in frisk och kry. Är du osäker, ring gärna och kolla! 

Information från Folkhälsomyndigheten  

Risknivåer 
Här hittar du aktuellt information om riskanalyser 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/riskbedomning/

Hur skyddar du dig 
Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta 
Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Samlad information om covid -19 
På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du samlad information om Covid – 19 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/