Vi arbetar i enighet med Folkhälsomyndighetens linjer och råd. Ann är utbildad via Socialstyrelsen. I allmänhet är vi noggranna med hygienen på salongen eftersom vi är godkända för stickande/ skärande behandlingar. Nu har vi utökat hygienrutinerna och tar emot en kund åt gången i lokalen. Känn dig trygg hos oss och varmt välkommen in frisk och kry. Är du osäker, ring gärna och kolla! 

Information från Folkhälsomyndigheten  

Risknivåer 
Här hittar du aktuellt information om riskanalyser 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/riskbedomning/

Hur skyddar du dig 
Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta 
Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Samlad information om covid -19 
På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du samlad information om Covid – 19 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

error: Innehållet är kopieringsskyddet